Thi công mặt dựng chuyên nghiệp

  • Lớp phim bảo vệ
  • Lớp sơn bề mặt
  • Nhôm mặt trước
  • Nhôm mặt sau
  • Keo dán
  • Lõi nhựa
  • Sơn lót mặt sau