Thi công mặt dựng nhanh chóng

  • Có khả năng chịu được tác động lớn
  • Không bị ăn mòn bởi hóa chất
  • Có khả năng chống ẩm
  • Cách nhiệt, chống cháy