Quy trình thi công mặt dựng

  • Lắp đặt móc neo
  • Lắp đặt tấm nối, đi keo & vệ sinh
  • Nghiệm thu, bàn giao & đưa vào sử dụng