Thi công bảng hiệu chữ nổi Alu Thành Phố Hồ Chí Minh

Một mặt dựng alu đẹp, hoành tráng góp phần rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh của Doanh nghiệp